Share

خانه پورنواب که از جمله خانه‌های تاریخی متعلق به دوره زندیه در شیراز است به دلیل گسترش “حرم شاهچراغ و بین‌الحرمین” در آستانه تخریب قرار گرفته است.

خانه پونواب در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان میراث فرهنگی بر این باورند که این خانه زندیه نیز سرنوشتی مانند سرنوشت ۱۰۰ خانه تاریخی ثبتی وغیر تبتی که دو سال پیش در طرح بین الحرمین قرار گرفت و تخریب شده بودند، داشته باشد.

۱۶ سال پیش، در طرح بین‌الحرمین با هدف “اتصال شاهچراخ به علا‌ءالدین حسین” هفت هکتار از بافت تاریخی شیراز توسط شهرداری تخریب شد.

بر پایه این گزارش “خانه پورنواب با وجود داشتن ارزش معماری و تاریخی، هنوز در فهرست میراث ملی ثبت نشده است، دوستداران میراث فرهنگی در شیراز بارها خواسته‌اند تا وارد این خانه شده و اطلاعات تاریخی آن را بررسی کنند اما مالک این اجازه را نه تنها به دوستداران و فعالان بلکه به کارشناسان میراث فرهنگی نیز نداده است همچنین این مالک پیشنهادهای فروش خانه را نیز تاکنون نپذیرفته است.”

Share