Share

جنگل‌های هیرکانی استان گلستان که از مهم‌ترین منابع طبیعی ایران است در سال‌های اخیر مورد تخریب و جنگل‌زدایی به منظور ساخت و ساز و ایجاد زمین‌های کشاورزی قرار گرفته است.

IMG13295784

Share