Share

Tahsil-e-kudakanآموزش رایگان حداقل تا دوره متوسط، حق همه افراد جامعه است. این حق در اصل سی قانون اساسی ذکر شده است. اما در عمل در ایران به دلایل مختلف این حق تبدیل به نوعی امتیاز شده است. گروهی به دلیل فقر و تنگدستی یا تبعیض مذهبی مثل بهاییان یا نداشتن کارت اقامت (مهاجرین) از حق داشتن تحصیل در مقاطعی محروم می‌شوند.
وزیر آموزش پرورش سال گذشته اعلام کرد که ۷ میلیون کودک از چرخه تحصیل وامانده‌اند. این آمار نشان می‌دهد چگونه این حق از بخشی از کودکان ایران سلب شده است.

محمد لطفی فعال حقوق کودک در سمینار کالاشدگی آموزش، به نمونه های تاریخی این تأثیر در ایران و بررسی زمینه های حقوقی مسئله آموزش پرداخته است. این سمینار از سوی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در مهرماه امسال در تهران برگزار شد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131026_PabteA_LawChildLabour.mp3[/podcast]

Share