Share

ادارات ثبت احوال استان‌های کُردنشین در ایران با انتخاب نام‌های اصیل کُردی برای نوزدان تازه متولد شده، مخالفت می‌کنند.

یک منبع که نامش فاش نشده به کُردپا گفت: “ادارات ثبت احوال در اکثر شهرهای مناطق کُردنشین ایران به‌صورت رسمی با انتخاب نام‌های اصیل کُردی برای کودکان تازه متولد شده مخالفت می‌کنند و در این میان در استان کرمانشاه به‌صورت هدف‌دار چنین اعمالی انجام می‌شود.”

وی افزود: “اداره‌ ثبت احوال در مناطقی از کُردستان ایران که پیرو مذهب شیعه هستند، با انتخاب نام «خلفای راشدین» برای کودکان تازه تولد یافته نیز مخالفت می‌کنند و در بیشتر موارد خانواده‌هایی که این اسامی را انتخاب می‌کنند از سوی کارمندان این اداره مورد تمسخر واقع می‌شوند”.

Share