Share
ALBCAMAF01

الدرعان، در الجزایر، زادگاه کامو. آب و آفتاب

آلبر کامو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی ۷ نوامبر ۱۹۱۳ در الدرعان، در الجزایر متولد شد. پدر او از اهالی جنوب فرانسه بود و مادرش اسپانیایی بود.

کامو در فقر پرورش پیدا کرد. او می‌گوید: «فقر مانع این شد که فکر کنم زیر آفتاب و در تاریخ همه چیز خوب است. آفتاب به من آموخت که تاریخ همه چیز نیست.»

در همین زمینه: صدمین زادروز آلبر کامو در رادیو زمانه

صفحه بعد:

زندگی در الجزیره

Share