Share

اعتصاب غذاعبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتراض به شرایط وخیم زندانیان بیمار، دست به اعتصاب غذا زده است.  چهار زندانی سیاسی دیگر بند سیصد وپنجاه اوین نیز در حمایت از او اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در باره وضعیت پدرش به زمانه می گوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131103_iraj_mardeh_soltani.mp3[/podcast]

Share