Share

حصر خانگی فیلم کوتاهی از امین بزرگیان است که آن را برای «مردی که خواب درخت روزنامه می‌بیند» و به مناسبت هزارمین روز حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ساخته است.

Share