Share

حبیب ماهری، ۳۲ ساله، اکنون چهارده سال است که شبیه‌خوان نقش زینب کبری در نمایش‌های تعزیه است.

13920824191857543_PhotoL

دوگانه‌پوشی یا دگرپوشی نمایشی که در آن افراد نقش جنسیت مخالف جنسیت خود را بازی می‌کنند در جوامعی که تفکیک جنسیتی مطرح بوده یا که حضور اجتماعی زنان قبح محسوب می‌شده، در طول تاریخ معمول بوده است. دوگانه‌پوش‌های مرد که لباس زنانه می‌پوشیدند در نمایش‌ها و اپراها در اروپا، سال‌ها نقش‌های کلیدی زنان را بازی می‌کردند (مثلاً در نمایشنامه‌های شکسپیر). در ایران، در نمایش‌های سوگواری برای اهل بیت شیعه و در محفل‌های رقص، اجراهای  ساز و آواز، در مجاورت مردان، مردان نقش زنان را بازی می‌کردند و در محافل زنانه، زنان نقش مردان را ایفا می‌کردند.

Share