Share

رمضان قدیروف، رئیس دولت جمهوری چچن روسیه به آسو دودورکایف، رئیس اداره سازمان فدرال مهاجرت روسیه در این جمهوری پیشنهاد کرد که به‌دلیل شکایت‌های مردم از کار وی و همچنین حضور دخترش “در میان جنایتکاران” در سوریه استعفا کند.

رمضان قدیروف

به‌گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، رمضان قدیروف این مطلب را در صفحه خود در شبکه اجتماعی “اینستاگرام” اعلام کرده است.

قدیروف گفت: “[دختر آسو دودورکایف] در بین جنایتکارانی قرار دارد  که خون افراد غیرنظامی را به زمین می‌ریزند و اماکن مقدس اسلامی در سوریه را منفجر می‌کنند.”

رئیس دولت جمهوری چچن همچنین از نارضایتی مردم این جمهوری از فعالیت اداره مهاجرت روسیه گفته است.

قدیروف افزوده است در این اداره با مراجعه‌کنندگان “بی‌ادبانه” رفتار می‌شود.

Share