Share

عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت در انتشاراتی‌های این استان هیچ کتابی تاکنون چاپ نشده است.

روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران به نقل از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان نوشت: “در حال حاضر ۱۲۳ کتاب‌فروشی، ۵۲ چاپخانه و ۱۸ انتشاراتی در استان فعال هستند.”

به‌گفته وی “از ظرفیت این تعداد کتاب‌فروشی، چاپخانه و انتشاراتی به‌خوبی استفاده نمی‌شود زیرا که در کتاب‌فروشی‌ها فقط کتاب‌های کمک درسی، در چاپخانه‌ها فقط آگهی ترحیم و در انتشاراتی‌ها هیچ کتابی چاپ نشده و این جای تأسف دارد.”

Share