Share
shsei01a

انگشتر بر اساس لوگوی «نشاط» از مجموعه «مطبوعات پوشیدنی» اثر فریش البرزکوه

مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی نیز لقب داده‌‌اند، رکنی که بدون آن دسترسی به اطلاعات آزاد، شفافیت و نقد قدرت ناممکن است. اما مطبوعات در ایران همواره و از زمان انتشار نخستین روزنامه چاپی تاکنون فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و در بیشتر دوران گرفتار محدودیت‌ها و سختگیری‌های دولتی بوده است. کمتر روزنامه‌نگاری است در ایران که تا به حال طعم تعطیلی روزنامه‌‌ای را نچشیده باشد و یا با کابوس تعطیلی، سانسور دولتی و خودسانسوری دست و پنجه نرم نکرده باشد. اما مطبوعاتی که همواره در خط مقدم برخوردهای قهری از طرف حکومت قرار داشته چه جایگاهی در میان زندگی روزمره مردم دارد؟

صفحه بعد:

مطبوعات تزئینی

Share