Share

مأموران امنیتی در ایران با مراجعه به محل کار علی‌رضا درویش، روزنامه‌‌نگار زرتشتی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

علی‌رضا درویش در دفتر هفته‌نامه “امرداد” بازداشت شده است

به گزارش کلمه، علی‌رضا درویش ظهر دوشنبه ۱۸ آذرماه در هفته‌نامه “امرداد” بازداشت شده است. این هفته‌نامه متعلق به زرتشتیان است.

مأموران امنیتی پس از بازرسی محل کار وی و ضبط کامپیو‌تر، سی‌دی و مدارک مربوط به هفته‌نامه امرداد، به محل سکونت این روزنامه‌نگار رفته و پس از تفتیش و بازرسی منزل و ضبط لوازم وی، او را به محل نا‌معلومی انتقال دادند.

Share