Share

مدیران یک سایت اینترنتی تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

در هفته‌های اخیر موج بازداشت وب‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه آغاز شده است.

به گزارش کلمه، سه تن از مدیران سایت “برگ موزیک” از سوی سپاه بازداشت شده‌اند که یک تن از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده است.

این افراد ۲۰ مهرماه در شهرستان ساری بازداشت شده و سپس به بند ٢الف سپاه در زندان اوین منتقل شده‌اند.

بر پایه این گزارش “مدیران این سایت فعال در حوزه موسیقی زیرزمینی در بند ٢الف تحت فشارهای شدید بازجویی شده و به آن‌ها گفته شده است که باید با حضور در مصاحبه تلویزیونی علیه خود اعتراف کنند.”

در هفته‌های گذشته موج بازداشت وب‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه آغاز شده است.

Share