Share

ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۵۴.۱۸ درصد یعنی برابر با ۴۰ میلیون و ۷۱۸هزار و ۷۴۰ کاربر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، سهم مازندرانی ها در ضریب نفوذ اینترنت به نسبت جمعیت از همه استان‌ها در ایران بیشتر است.

بنا بر آمار اعلام شده پس از مازندران با ضریب نفوذ ۷۵ درصد، تهران حدود ۷۰ درصد، اصفهان ۶۶ درصد، قم با ۶۳ درصد و سمنان ۵۸ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

خراسان جنوبی با ۳۲.۴۱ درصد نیز کم‌ترین ضریب نفوذ اینترنتی را دارد.

Share