Share

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران اعلام کرد که ۱۵ درصد از جمعیت کشور همچنان بی‌سوادند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده گفت: “در آخرین سرشماری در جمعیت ۶۷ میلیون و ۶۸۱ هزار نفر بالای شش سال، ۵۷ میلیون و ۳۶۱ هزار نفر (۸۵ درصد) خود را باسواد و ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر (۱۴.۴ درصد) خود را بی‌سواد اعلام کرده‌اند. همچنین ۶۰۰ هزار نفر وضعیت سوادشان مشخص نشده است.”

به‌گفته وی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که گروه هدف برای کاهش آمار بی‌سوادی است، از ۵۰ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر جمعیت این گروه، ۴۷ میلیون خود را باسواد و سه میلیون و ۴۵۶ هزار نفر (۶.۸) خود را بی‌سواد اعلام کرده‌اند. وضعیت ۳۸۱ هزار نفر از آن‌ها نیز روشن نیست.

همچنین در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد بی‌سواد در نقاط شهری و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند که از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد بی‌سواد مرد و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: “جایگاه ایران در دنیا با توجه به مکانیزم‌ها و روش‌های سوادآموزی، جایگاه مناسبی نیست و بر اساس اعلام یونسکو، رتبه ایران در موضوع سوادآموزی در میان ۱۶۴ کشور، رتبه ۸۶ اعلام شده است.”

Share