Share

وزارت امور خارجه روسیه در گزارشی به‌شدت سیاست پشتیبانی اتحادیه اروپا از حقوق دگرباشان جنسی را مورد انتقاد قرار داد و آن را “سیاست نئولیبرالی” و “تبلیغ تهاجمی” به‌سود همجنسگرایی دانست.

اقدام اعتراضی همجنسگرایان روسیه

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، این گزارش وزارت امور خارجه روسیه که درباره تضمین حقوق بشر در اروپا است امروز چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه (۱۵ ژانویه) منتشر شد.

در این گزارش آمده است: “تلاش‌هایی برای وادار کردن کشورهای دیگر به پیوستن به دیدگاه نامناسبی درباره همجنس‌گرایی و ازدواج افراد همجنس به‌عنوان یک هنجار زندگی، وجود دارد تا سزاوار حمایت در سطح دولتی شود.”

وزارت امور خارجه روسیه افزوده است: “یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپا و اعضای آن این است که ارزش‌های نئولیبرالی خود را به‌عنوان روش جهانی زندگی در کل جهان گسترش دهند.”

مسکو تأکید می‌کند این سیاست بروکسل در کشورهایی که “همواره در آن‌ها نگرش لیبرالی در قبال انسان با جهت‌گیری غیرسنتی حاکم بوده است” نیز با مقاومت روبه‌روست.

اشاره وزارت امور خارجه روسیه به فرانسه است که در آن چندین بار تظاهرات گسترده علیه حق ازدواج همجنسگرایان و قانون فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس برگزار شد.

این گزارش در همین حال تأکید می‌کند که در قلمرو اروپا به‌طور منظم حقوق بشر نقض و “تنفر از خارجی‌ها، نژادپرستی، ناسیونالیسم خشن، شووینیسم و نئونازیسم” بیشتر می‌شود.

روسیه در ماه‌های گذشته به‌دلیل سیاست خود در قبال همجنسگرایان به‌شدت از سوی کشورهای اروپایی مورد انتقاد گرفته است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ماه ژوئن قانون ممنوعیت تبلیغ به‌سود همجنسگرایی را امضا کرد.

Share