Share

در سومین روز نشست ژنو دو، گروه‌های اپوزیسیون و اعضای هیئت دولتی سوریه در یک اتاق مشترک حضور یافتند. این دیدار پشت درهای بسته یکی از سالن‌های مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و جزییات آن بر کسی روشن نیست.

ولید معلم وزیر خارجه سوریه در حال ورود به سالن نشست مشترک  با اپوزیسیون

ولید معلم وزیر خارجه سوریه در حال ورود به سالن نشست مشترک با اپوزیسیون

طرفین جنگ داخلی سوریه روز شنبه ۲۵ ژانویه در زیر یک سقف گرد آمدند اما با یکدیگر حرف نزدند و خطاب‌شان به اخضر ابراهیمی بود. ناظران همین را یک موفقیت دانسته‌اند.  جلسه چهل دقیقه بیشتر طول نکشیده است.

در این جلسه، اخضر ابراهیمی، رایزن ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، تاکید کرده که هدف اصلی ژنو ۲ پایان دادن به بحران سه ساله سوریه و جنگ خونین داخلی است. ابراهیمی هم‌چنین اشاره کرده که بستر اصلی گفتگوها در ژنو ۲، توافقی است که در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در  ژنو ۱ صورت گرفت و مبتنی بر تشکیل دولتی انتقالی در سوریه با شرکت مخالفان اسد است.

قرار است نخستین موضوع گفتگو‌های مشخص، آتش‌بس در حمص باشد. پیشنهاد اپوزیسیون سوریه به گفته انس العبده، عضو یکی از گروه‌های مخالف آن است که در حمص آتش‌بسی یک الی دو هفته‌ای برقرار شود.

انس العبده تاکید کرده که ظرف این مدت باید کمک‌های انساندوستانه به مردم سوریه برسد و اگر همه چیز به خوبی پیش رفت، آتش‌بس می‌تواند در تمام استان حمص برقرار شود.

قرار است نخستین موضوع گفتگو‌های مشخص، آتش‌بس در حمص باشد. اپوزیسیون سوریه پیشنهاد یک الی دو هفته آتش بس را داده تا ظرف این مدت کمک‌های انساندوستانه به مردم سوریه برسد.

 مذاکره مستقیم نمایندگان ائتلاف ملی سوریه با نمایندگان دولت این کشور می‌تواند نخستین پیشرفت و موفقیت در ژنو ۲ تلقی شود که از چهارشنبه ۲۲ ژانویه در مونترو  آغاز شده است.

اخضر ابراهیمی در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه خود گفت، در نشست روز یکشنبه پیرامون مبادله زندانیان بحث خواهد شد.

گرد آمدن طرفین مناقشه سوریه زیر یک سقف در واقع برای روز جمعه ۲۴ ژانویه برنامه‌ریزی شده بود اما ابراهیمی تمام روز از این اتاق به آن اتاق می‌رفت تا نظر گروه‌ها را برای حضور مشترک در یک سالن جلب کند.

ائتلاف ملی سوریه خواستار آن شده بود که که هیئت دولتی، تشکیل دولت انتقالی را بپذیرد. ولید معلم نیز تهدید کرده بود که اگر تا روز شنبه دستور کاری جدی در نشست تعیین نشود، ژنو را با هیئت همراه خود ترک می‌کند.

هنوز معلوم نیست که آیا اپوزیسیون سوریه دست از پیش‌شرط خود برای گفتگو کشیده است یا خیر.

با این همه، حضور نمایندگان طرفین زیر یک سقف از نگاه ناظران یک دستاورد محسوب شده است. مقامات کشورهای غربی پیش از شروع ژنو ۲ یادآوری می‌کردند که نباید انتظار زیادی از کنفرانس صلح سوریه داشت.

هدف نهایی نشست ژنو ۲ برون رفت از بحران جنگ داخلی سوریه است که از زمان آغاز خود در بهار ۲۰۱۱ دستکم ۱۳۰ هزار کشته برجای نهاده است. میلیون‌ها نفر نیز در این میان آواره شده‌اند.

از سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ هم درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های رقیب شورشی گسترش یافته است. نزدیک ۱۴۰۰ شورشی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

در همین زمینه:

موافقان و مخالفان اسد رو در روی هم می‌نشینند

ژنو ۲ و تداوم بن بست در جنگ داخلی سوریه

Share