Share

  کنفرانس صلح سوریه به اولین دستاورد ملموس خود رسید. رژیم اسد قبول کرد که زنان و کودکان حمص، از این شهر محاصره شده بیرون بیایند. انتقال آنها احتمالا از دوشنبه ۲۷ ژانویه شروع می‌شود.

سوریه حمص

اخضر ابراهیمی، رایزن ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب اعلام کرد که دولت سوریه اجازه خروج زنان و کودکان شهر محاصره شده حمص را داده است. حمص در غرب سوریه از ماه‌ها پیش، صحنه جنگ و گریز شورشیان بوده است. هزاران غیرنظامی پس از محاصره این شهر توسط ارتش اسد، در آن گیر افتاده بودند.

اخضر ابراهیمی به نقل از دولت سوریه اعلام کرده که زنان و کودکان می‌توانند به فوریت از حمص خارج شوند. او اضافه کرده که شاید این خروج روز دوشنبه ۲۷ ژانویه آغاز شود.

هزاران غیرنظامی پس از تصرف حمص توسط شورشیان و محاصره آن توسط ارتش اسد، در آن گیر افتاده  و با کمبود غذا و دارو روبرو بودند.

شهر حمص از ژوئن ۲۰۱۲ در محاصره ارتش سوریه است. پس از تصرف شهر توسط شورشیان، سربازان اسد راه‌های خروجی این شهر را مسدود کردند. از آن زمان تاکنون، هزاران غیرنظامی حمص در شرایط سختی به سر برده و اکثرا با کمبود مواد خوراکی و دارویی دست وپنجه نرم کرده‌اند.

اپوزیسیون سوریه هم‌چون مقامات سازمان ملل همواره از دولت سوریه خواسته بود که راهی برای ارسال کمک‌های انساندوستانه به مردم حمص بگشاید.

اخضر ابراهیمی می گوید، دولت سوریه خواهان آن نیز شده که فهرستی از مردان غیرنظامی بالغ در حمص داشته باشد تا در صورت اطمینان از عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های مسلحانه، اجازه خروج‌شان از حمص را بدهد.

تصمیم اخیر دولت سوریه پس از نشست رو در رو اما سرسنگینانه طرفین در روز شنبه گرفته شده است. این نشست چهل دقیقه بیشتر طول نکشید و نمایندگان اپوزیسیون و دولت سوریه، سخنان و مواضع خود را خطاب به اخضر ابراهیمی اظهار کردند و با هم حرف نزدند.

دومین دور این نشست مشترک روز یکشنبه ۲۶ ژانویه هم با رایزنی و وساطت اخضر ابراهیمی انجام شد. ابراهیمی برای پیشبرد صحبت‌ها، با هر یک از طرفین نیز گفتگوهای جداگانه انجام داد.

محافل سیاسی حاضر در ژنو اعلام کرده‌اند که اخضر ابراهیمی در تلاش جلب موافقت طرفین برای گفتگو در مورد تبادل اسیر و زندانی است. اپوزیسیون سوریه پذیرفته که نام افراد تحت بازداشت خود را به نیروهای دولتی بدهد.

قرار است گفتگوی طرفین برای یافتن راهکار سیاسی برون رفت از بحران سوریه، از روز دوشنبه ۲۷ ژانویه آغاز شود.

هدف ژنو ۲، برآورده ساختن راهکاری سیاسی است که ژنو ۱ در تشکیل دولتی انتقالی تعیین کرد.

در همین زمینه:

ژنو ۲: سکوت طرفین در نشست رو در رو

موافقان و مخالفان اسد رو در روی هم می‌نشینند

ژنو: “مأموریت ناممکن” گفت‌وگوی طرف‌های سوری

Share