Share

Revolution_Iran_1jpg

به عنوان فردی از نسل جوان، آیا تا به حال از مادر و پدر خود پرسیده اید که چرا انقلاب کردند؟ پاسخ آنها و برداشت شما چه بود؟

انقلاب بهمن چه تأثیری بر ذهن نسلی گذاشته که از سال ۵۷ به بعد، به دنیا آمده اند؟ نسل بعد از این انقلاب، آن را چگونه می‌بیند؟

نسل پس از انقلاب ۵۷، نسبت به نسل قبل از خود، زیست جهان کاملا متفاوتی داشت. به روی کار آمدن یک رژیم اسلامی، قتل عام بخش عظیمی از انقلابیون، حجاب اجباری، اسلامیزه شدن جامعه، جنگ ایران و عراق و سال‌های تاریک پس از جنگ و… تأثیر چشمگیری در شکل گیری هویت این نسل داشته‌اند.

برخی معتقدند این نسل، نسل سوخته است. آیا به نظر شما این نسل، نسلی سوخته است؟ آیا می‌توان با استفاده ازعبارت “نسل سوخته” این نسل را توصیف کرد؟

زمانه این پرسش‌ها را با چند نفر از این نسل مطرح کرده است. با زمانه باشید.

ادامه دارد

در همین زمینه:

انقلاب ۵۷ یا فصل بلند کوچ؟

انقلاب و سبک زندگی جوانان؛ در گفتگو با علی اکبر مهدی، جامعه‌شناس

انقلاب بهمن: دو روح در یک کالبد

کینه و نفرت پنجاه و هفتی

انقلاب بهمن از دید نسل جوان (۱)

انقلاب بهمن از دید نسل انقلاب (۲)

۳۵سال پس از انقلاب: شکست یا پیروزی طرح اسلامی‌سازی آموزش؟

Share