Share

محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، کودکان کار را “ابزاری برای شیادی” دانست و گفت “۷۰ درصد از کودکان کار تهران خانواده‌هایی از طبقه‌ متوسط دارند”.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمد نفریه تعداد کودکان کار در تهران را “چهار تا پنج هزار نفر” اعلام کرد و گفت: “بسیاری از این کودکان خانواده‌های فقیری ندارند و از طبقه‌ متوسط هستند حتی برخی از خانواده‌های این کودکان، خانه و ماشین دارند.”

وی افزود: “طبق آخرین تحقیقات ما ۳۰ درصد از کودکان کار و خیابان در کل کشور و ۷۰ درصد از این کودکان در شهرهای بزرگ از خانواده‌های فقیر نیستند.”

به‌گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تعداد زیادی از کودکان کار نیز جزو اتباع خارجی هستند.

محمد نفریه تأکید کرد: “فقر اقتصادی اولین عامل کارکردن کودکان نیست بلکه اولین دلیل سوء‌استفاده از آن‌هاست.”

وی افزود: “ما آدرس همه این کودکان را داریم. درواقع این کودکان ابزار شیادی هستند تا احساسات مردم را تحریک کنند و محل درآمدی برای پدر خود یا کسانی که آن‌ها را سرپرستی می‌کنند؛ باشند.”

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: “تا وقتی مردم به آن‌ها کمک کنند، ادامه‌ کار کودک را تضمین کرده‌اند.”

Share