Share

Iran_revolurion_demoبا شنیدن واژه‌ “انقلاب” یاد چه چیزهایی می‌افتید؟

“انقلاب” با چه واژه‌های دیگری در ذهن شما تداعی می‌شود؟

آیا ارزش های انقلاب اسلامی که سال هاست از طریق رسانه ها و آموزش پرورش به مردم منتقل می‌شود، به ارزش های شما تبدیل شده‌اند؟ − ارزش هایی همچون بسیجی‌گری، ولایت‌مداری، جهاد و شهادت طلبی؟

به سی و پنجمین سالگرد انقلاب ۵۷ رسیده ایم. این انقلاب، نسل های بسیاری را به شیوه های گوناگون تحت تاثیر قرار داده است، هم نسلی که خون داد و انقلاب کرد و هم نسلی که پس از این انقلاب  به دنیا آمد.

همچون قسمت پیشین با چند تن که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند، در باره انقلاب گفت‌وگو کردیم. از جوانان پرسیده‌ایم که انقلاب برایشان چه تداعی‌ای دارد؟ و نیز آیا خود را نسل سوخته قلمداد می کنند؟

بخش نخست:

انقلاب بهمن از دید نسل جوان (۱)

دوسیه سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن

Share