Share

دور سوم تخریب خانه‌های تاریخی در شهر شیراز که بخش عمده‌ای از آن‌ها در بافت تاریخی این شهر قرار دارد،‌ آغاز شد و حدود ۱۰ خانه‌ قدیمی در محله‌ «سنگ‌سیاه» به‌جرم تجمع معتادان در آنها و ناتوانی مسئولان از جمع‌آوری این افراد از محله‌های تاریخی تخریب شدند.

تخریب خانه‌های تاریخی شیراز ادامه دارد

تخریب خانه‌های تاریخی شیراز ادامه دارد

به این خانه‌های تاریخی که محل تجمع معتادان بی‌سرپناه و درمانده است، لقب «منقل‌خانه» را داده‌اند. شهرداری شیراز هرچند گاه یک بار به بهانه ارتقای امنیت اجتماعی به این «منقل‌خانه‌ها» که برخی از آثار ارزشمند معماری ایران‌اند هجوم می‌آورد و آنها را با خاک یکسان می‌کند.

خانه‌ی قاجاری و ارزشمند «تومانی» در یکی از گذرهای بافت تاریخی شیراز را از جمله خانه‌های ارزشمندی است که در طرح جمع‌آوری معتادان شیراز و تخریب «منقل‌خانه‌ها» با خاک یکسان شده است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

به گفته هوشنگ اسفندیاری‌پور، کار‌شناس حوزه‌ میراث فرهنگی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خانه‌های قدیمی و ارزشمند بافت تاریخی شیراز با مشکل تجمع معتادان مواجه‌اند. این مشکل که به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و رسیدگی نکردن به این بناهای ارزشمند و قدیمی توسط متولیان بناهای تاریخی و مالکانشان و همچنین بی‌سروسامان بودن و حضور معتادان در این خانه‌ها، ‌ چهره‌ بافت تاریخی شیراز را زشت کرده است.

در همین زمینه:

بافت تاریخی شیراز؛ داستانی نه چندان تازه

Share