Share

یک زندانی سیاسی کُرد به همراه شماری از زندانیان محبوس در دیزل‌آباد کرمانشاه از این زندان فرار کردند.

به گزارش کُردپا، در زمان انتقال شماری از فعالان سیاسی از زندان دیزل‌آباد به دادگاه انقلاب شهر کرمانشاه، چند زندانی از دست مأموران فرار کردند.

هویت یکی از این زندانیان، “م.ع.ر” زندانی سیاسی کُرد ساکن شهر جوانرود اعلام شده است.

شمار زندانیان فراری زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نامعلوم است.

Share