Share

مسابقات فوتبال زنان جز در نشریاتی که به ورزش زنان توجه دارند، در رسانه‌های جریان اصلی پوشش نمی‌گیرد. تیم فوتبال زنان ملوان انزلی اما یک استثناست. شهر انزلی همیشه از زنان فوتبالیست حمایت کرده است. الهام یزدی‌ها، خبرنگار ورزشی در مورد تیم زنان ملوان می‌نویسد: «. ملوان شاید تنها تیمی باشد که وقتی مسابقه‌ای در خانه دارد می‌داند که سکوهای استادیوم تختی آنقدر‌ها خالی نمی‌ماند. استقبال بانوان از بازی ملوانی‌ها در انزلی آنقدر زیاد است که این فصل بلیت مسابقات به تماشاچیان در انزلی فروخته شد.»

Previous Image
Next Image

info heading

info content

فوتبال زنان در ایران از لحاظ حرفه‌ای سود آور نیست و تماشاچی ندارد. فدراسیون فوتبال برای فوتبال بانوان مسئول مشخص می‌کند و تیم‌ها تحت پوشش فدارسیون مجزا نیستند. قرارداد‌های زنان فوتبالیست هم تفاوت عمده‌اش با مردان همتا این است که مردان حقوق‌های بالا می‌گیرند و زنان عموما بدون پاداشت یا حق و حقوق ویژه بازی می‌کنند.

Share