Share

زنان 2

چرا برخی از زنان ایرانی از اینکه فمینیست باشند یا خود را فمینیست معرفی کنند، هراس دارند؟ حتی برخی زنانی که از تبعیض جنسی در ایران رنج می‌برند و باور دارند در این جامعه حقوق زنان در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایمال می‌شود، از این که خود را فمینیست بنامند، پرهیز می‌کنند.

به راستی از چه فرار می کنیم؟ از چه می‌ترسیم؟ چه عواملی سبب می‌شود برخی از ما چنین رویکردی نسبت به فمینیسم داشته باشیم؟

به مناسبت روز جهانی زن، هشت مارس، در یک برنامه رادیویی، با شهلا شفیق جامعه‌شناس و پژوهشگر، الهام ملک‌ پور فمینیست و نویسنده و چندین زن در سنین و موقعیت‌های مختلف اجتماعی درباره‌ این مسئله به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

Share