Share

 ناصر رفیعی، از روحانیان و مدرسین دینی ایرانی از نگرانی مراجع تقلید شیعه نسبت به کاهش جمعیت شیعیان در ایران خبر داد.

یه‌گزارش تارنمای جهان، ناصر رفیعی، عصر روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه در یک همایش دینی به کاهش جمعیت شیعیان و “برتری یافتن جمعیت اهل سنت” اشاره کرد و گفت: “در سال تحصیلی جدید در پایه اول ابتدایی جمعیت دانش‌آموزان شیعه و با اهل سنت برابری می‌کرد همچنین در یکی از شهرهای آذربایجان این جمعیت به صورت ۷۰ به ۳۰ شده است یعنی ۷۰ درصد اهل سنت و تنها ۳۰ درصد جمعیت شهر شیعه هستند و این یک خطر جدی است.”

رفیعی افزود: “مراجع تقلید نسبت به موضوع کاهش جمعیت اظهار نگرانی کرده و در مجالس خود درباره پیری جمعیت متذکر می‌شوند.”

به‌گفته وی سه موضوع مهمی که مبلغین دینی باید در مجالس خود متذکر شوند، “تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و بحث تولید نسل” است.

Share