Share

ستایش اسدی و سما هاشمی، دو دانشجوی بهایی دانشگاه بابلسر در استان مازندران از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم شدند.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، ستایش اسدی، دانشجوی دانشگاه بابلسر مازندران ورودی سال ۱۳۹۲ در رشته مدیریت جهانگردی بوده که پس از گذراندن ۱۹ واحد درسی و در اواسط ترم دوم به دلیل اعتقاد به دین بهایی از دانشگاه اخراج شده است.

این گزارش می‌افزاید سما هاشمی، دانشجوی رشته مدیریت ورودی سال ۱۳۹۲ دانشگاه بابلسر نیز به دلیل اعتقاد به دین بهایی از دانشگاه اخراج شده است.

مسئولان دانشگاه به این دو دانشجو گفته‌اند: “شما دانشجویان محروم از تحصیل هستید و اقلیت‌های مذهبی حق تحصیل در دانشگاه را ندارند.”

Share