Share

تخمین‌های اولیه انتخابات شهرداری‌های فرانسه نشان می‌دهد که حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» ۴۹ درصد،‌ حزب سوسیالیست ۴۲ درصد و «جبهه ملی» ۹ درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند.

400_F_56536528_IUMEShvvlDxRr6Aac2KqTjnlJwS7urE3

آمارها نشان می‌دهد درصد رای جبهه ملی فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن افزایش پیدا کرده

شرکت در دور دوم انتخابات شهرداری‌های فرانسه درحالی دو درصد کاهش داشته است که دوشنبه گذشته  ژان مارک اِرو، نخست وزیر، از مردم دعوت کرده بود تا برای مقابله با راست افراطی در انتخابات شرکت کنند. این درصد در مقایسه با انتخابات شش سال پیش، چهار درصد کاهش داشته است.

هفته پیش پیروزی جبهه ملی در شهر انن-بومون در دور اول انتخابات، نشانه‌ای از رشد راست‌گرایی افراطی در فرانسه بود.

آمارها نشان می‌دهد درصد رای جبهه ملی فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن افزایش پیدا کرده است.

همزمان نظرسنجی‌های ماه گذشته نشان می‌داد که تنها ۱۷ درصد شهروندان فرانسوی از عملکرد فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری کنونی، راضی هستند. از طرف دیگر اختلافات داخلی حزب اتحاد برای جنبش مردمی  به رهبری ژان فرانسوا کوپه، راست افراطی را در موقعیت قوی‌تری قرار داده بود.

با این همه آنا هیدالکو، از حزب سوسیالیست توانست ۵۴ آرا را در پاریس به دست آورد.

دور اول انتخابات شهرداری‌ها نشان می‌داد که حزب سوسیالیست در بسیاری از شهرهای بزرگ که در انتخابات شش سال پیش پیروز شده بودند، شکست خورده‌اند.

هفته پیش پیروزی جبهه ملی در شهر انن-بومون در دور اول انتخابات به نظر نشانه‌ای از رشد راست‌گرایی افراطی در فرانسه بوده است.

Share