Share

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، بار دیگر قطعنامه‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت و گفت: «آن‌ها نسخه می‌دهند قصاص در ایران متوقف شود و خواستار آزادی همجنس‌بازی هستند، اما بدانند اهمیتی به آن‌ها نمی‌دهیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی روز یکشنبه ۳۱ فروردین‌ماه گفت: «در چند ماه اخیر هجمه‌هایی درباره حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه انگلیس و آمریکا علیه کشور ما آغاز شده است که ما می‌گوییم برای خودشان بحث می‌کنند چراکه اقدامات ما مبنایی است. آن‌ها اعلام می‌کنند که چرا در ایران اعدام وجود دارد که ما در پاسخ می‌گوییم که بخشی از آن ناشی از قصاص است که حق است.»

وی با بیان این‌که «حرف‌هایی که این افراد می‌زنند فریبنده است که می گویند با اعدام و خشونت مخالفیم»، افزود: «غربی‌ها خیال می‌کنند ما اهمیتی به آن‌ها می‌دهیم اما ما می‌گوییم شماها چه کسانی هستید که در مقابل حق تعالی این‌گونه سخن می گویید، آن‌ها در نگاه موحدان کسی نیستند.»

رئیس قوه قضائیه ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: «در مقدمه این اعلامیه بحث کرامت انسانی مطرح شده است. کسی می‌تواند در این خصوص صحبت کند که خالق انسان باشد و قرآن انسان را می‌شناسد. شما انسان دیگری را تحویل می دهید.»

صادق لاریجانی پیش از این نیز بارها قطعنامه‌ها علیه نقض حقوق بشر در ایران را بی‌اهمیت جلوه داده و بارها از اعدام‌های گسترده در ایران که نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان را برانگیخته، دفاع کرده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود علیه کشورهای غربی گفت: «در بحث‌ها می‌گویند مشروعیت حکومت به رأی مردم است اما مشروعیت به معنای شرعی یا فلسفه سیاسی درست نیست که بگوییم به رأی مردم است، رأی مردم در به فعلیت رساند حکومت نقش دارد و مردم باید به صحنه بیایند که حکومت به فعلیت برسد.»

Share