Share

مسعود جعفری‌نسب، فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به آغاز طرح «دریا» از برخورد پلیس با زنان «بدپوشش» در سواحل دریا خبر داد.

کنترل حجاب

«طرح دریا» برای برخورد با زنان بد حجاب در سواحل ایران است

به گزارش روزنامه «اعتماد»، فرمانده انتظامی استان مازندران گفت که در این طرح «بدحجابان و بدپوششان» جریمه نقدی می‌شوند.

وی ادامه داد: «عده‌ای از افراد بر هنجارشکنی و پوشش خلاف عرف‌شان اصرار و پافشاری دارند و ما معتقدیم برای برخورد با این افراد باید تدابیر خاصی از سوی قوه قضائیه اتخاذ شود.»

جعفری‌نسب افزود: «قوه قضائیه در نوروز امسال اقدامات خوبی در برخورد با بدپوششان انجام داد و جریمه نقدی سنگینی را برای افرادی که به دلیل عدم رعایت حجاب متعارف توسط ماموران انتظامی دستگیر شده بودند، درنظر گرفت.»

Share