Share

تعدادی از انجمن‌ها و تشکل‌های حامی محیط زیست در استان چهار محال و بختیاری نسبت به انتشار یک آلبوم موسیقی در این استان اعتراض کرده‌اند.

Kor Sayyad

به گفته این تشکل‌ها، آلبوم «کر صیاد»(پسر صیاد) با صدای علی احمدپور دینارونی و نی‌نوازی مهدی بهرامی آسترکی اشعاری در وصف شکار حیوانات دارد و به ترویج آن می‌پردازد.

آلبوم کر صیاد که حاوی اشعار و ترانه‌های محلی است، به گفته خالقان اثر اشعار و نواهای صیادان بختیاری را ارائه می‌کند.

با این حال تشکل‌های زیست محیطی در این استان در متن اعتراض های خود آورده اند:« در حالی که موج انهدام ده ها قبضه اسلحه شکاری از سوی جوامع محلی زاگرس شمالی نظیر کردستان، کرمانشاه وآذربایجان غربی آغاز شده، صدور مجوز برای این گونه آلبوم های موسیقی گواه این است که هنوز نگاه واحدی بین نهادهای دولتی درخصوص برخی ناهنجارهای اجتماعی مانند شکار حیات وحش وجود ندارد».

این انجمن‌ها از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته‌‌اند با همکاری سازمان های غیردولتی برنامه‌های آموزشی برای خوانندگان فولکوریک و دست اندرکاران موسیقی محلی برگزار کند تا «تا با افزایش دانش محیط زیستی و آگاهی این قشر، به جای ترویج فرهنگ شکار و شکارگری، فرهنگ دوستی با طبیعت در جامعه گسترش یابد».

سال گذشته نیز ثبت میراث فرهنگی شکار در چهارمحال و بختیاری، واکنش های اعتراضی از سوی فعالان زیست محیطی استان به دنبال داشت.

Share