Share

در حالی که از هواپیمای مخصوص تیم برزیل در جام جهانی سال ۲۰۱۴ رونمایی شد، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از معترضان برگزاری این مسابقات در برزیل با پلیس این کشور درگیر شدند.

روز سه‌شنبه ۶ خرداد، پلیس از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن تظاهرکنندگانی استفاده کرد که به سمت استادیوم ملی برازیلیا راهپیمایی می‌کردند.

برزیل تاکنون ۱۱ میلیارد دلار خرج میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در این کشور کرده است. تظاهرکنندگان معتقدند که این پول باید خرج خدمات عمومی، ازجمله بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و تأمین اجتماعی می‌شد.

روز سه‌شنبه، گروهی از بومیان آمازون که خواهان حق خود بر زمین‌های آباء و اجدادیشان هستند، به تظاهرکنندگان پیوستند. بومیان آمازون با استفاده از اسلحه‌های بومی خود با پلیس برزیل درگیر شدند. یکی از پلیس‌هایی که به‌وسیله تیرکمان زخمی شده بود، برای خارج کردن تیر به اتاق عمل منتقل شد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share