Share

ابری قهوه‌ای رنگ و متراکم همراه با باد شدید، غبار غلیظ، و گرد و خاک، آسمان تهران را تیره کرد. این توفان که روز دوشنبه، ۱۲ خرداد، بخش‌هایی از استان تهران را درنوردید، شیشه‌پنجره‌ها و درختان را شکست و آسیب هایی به خودروها و ساختمان‌ها زد. نخستین گزارش‌ها از خسارت‌های توفان حاکی از آن است که سه نفر بر اثر آن جان باخته و ۲۷ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

ویدئویی که از منزل یکی از شهروندان فیلم‌برداری شده است:

گزارش تصویری:

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share