Share

ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانش‌آموزان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، والدین یکی از دانش‌آموزان گفتند: «چند روزی بود که رفتار پسرمان تغییر کرده بود و به این تغییر رفتار او مشکوک شده و پس از صحبت با او متوجه شدیم که او از سوی ناظم مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.»

این خانواده توضیح بیشتری درباره رفتارهای ناظم مدرسه نداده‌اند اما اصطلاح «آزار و اذیت» معمولا درباره آزارهای جنسی به کار برده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: «پس از افشای این موضوع جمعی از اولیای مدرسه با حضور در آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به این ماجرا شدند.»

بر پایه این گزارش، ناظم این مدرسه در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران اتهام «آزار و اذیت» را رد کرده است.

Share