Share

یک هفته پس از وقوع توفان در تهران که منجر به کشته‌شدن پنج‌نفر شد، سه‌ نفر از مدیران سازمان هواشناسی ایران از مقام خود استعفا کردند.

در پی وقوع توفان روز ۱۲ خرداد مسئولان سازمان هواشناسی کشور مورد انتقاد قرار گرفتند.

در پی وقوع توفان روز ۱۲ خرداد مسئولان سازمان هواشناسی کشور مورد انتقاد قرار گرفتند

به گزارش روزنامه «شرق»، مدیرکل هواشناسی استان تهران، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار و مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی سازمان هواشناسی در پی انتقادات درباره عملکرد این سازمان به‌دلیل عدم پیش‌بینی توفان و ندادن ‌هشدارهای لازم به مردم از سمت خود کناره‌گیری کردند.

در پی وقوع توفان روز ۱۲ خرداد که سرعتی معادل با ۱۱۸ کیلومتر بر ساعت داشت رسانه‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران خواهان برخورد با مسئولان سازمان هواشناسی کشور شدند.

Share