Share

شبه‌نظامیان جهادی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) که از روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه (۱۰ ژوئن) حمله به شهر موصل در استان نینوا عراق را آغاز کردند، اکنون کنترل شهر تکریت را نیز در دست دارند و در حال پیش‌روی به سمت بغدادند.

با پیش‌روی نیروهای داعش، مردم خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. بیشتر جنگ‌زدگان به سمت کردستان عراق در حال حرکت‌اند یا در شهرهای کردستان مستقر شده‌اند. در حال حاضر بخش‌های بزرگی از استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین تحت کنترل نیروهای داعش قرار دارند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share