Share

عطالله سلطانی‌صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس ایران با اشاره به پرونده تعرض جنسی ناظم به دانش‌آموزان در مدرسه‌ای درغرب تهران گفت: «فعلا ناظم مدرسه در معرض اتهام است و اینکه موضوع را آب و تاب بدهیم چیز خوبی نیست.»

در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.

در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.

سلطانی‌صبور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا افزود: «تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، در این زمینه نمی‌توان قضاوتی کرد.»

ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانش‌آموزان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.

حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش ‌و پرورش ایران نیز تأیید کرده که در دو مدرسه تهران شماری از دانش‌آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانش‌آموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.

بر پایه این گزارش، این پرونده در شعبه ۷۹کیفری استان تهران در حال رسیدگی است.

Share