Share
ساجده عرب‌سرخی به یک سال حبس محکوم شده است.

ساجده عرب‌سرخی به یک سال حبس محکوم شده است.

ساجده عرب‌سرخی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین احضار شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، عرب‌سرخی خبر داده که احضاریه اجرای حکم در حالی ارسال شده که هنوز اصل حکم به وی ابلاغ نشده است.

ساجده عرب‌سرخی سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده بود که پس از مراجعت به ایران، در مورد این حکم دادخواست واخواهی داد، اما دادگاه این درخواست را رد کرد و هم‌اکنون دادگاه تجدیدنظر نیز حکم صادر شده را تأیید کرده است.

پس از مراجعت وی به ایران در شهریور ۱۳۹۲، «اطلاعات سپاه نیز به صورت موازی برای وی پرونده‌ای به اتهام “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” تشکیل داد که به یک روز بازداشت و سپس آزادی وی با قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی انجامید.»

این پرونده نیز هم‌اکنون مفتوح و در اختیار دادگاه است و بازجویی‌های مربوط به آن ادامه دارد.

Share