Share

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران گفت: «هم اکنون یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود ۶۰۰ نفر است.»

طبقه متوسط 2

یوسفیان ملا روز شنبه چهار مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن متاسفانه در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار ۶۰۰نفر قرار داده شده است.»

وی به یک مورد به عنوان «مصداقی از در اختیار گرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی» اشاره کرد و افزود: «تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره می‌شود، مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و سهام‌دار در بانک‌های خصوصی کشور هستند و پول را در آن بانک گذاشتند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می‌کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می‌دهند.»

Share