Share

ساختمانی تاریخی در شهر واشنگتن دی‌سی آمریکا به روی چرخ قرار داده شد و به جای دیگر انتقال پیدا کرد. اداره میراث فرهنگی اجازه ساخت و ساز و نابود کردن این ساختمان تاریخی را صادر نکرد اما با انتقال آن به چند متر دورتر از مکان اصلی موافقت کرد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکس: خبرگزاری فرانسه

Share