Share

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی را منتشر کرده که در آن ادعا شده در سال ۱۳۸۶بیش از ۱۷ درصد دانش‌آموزان دوره دبیرستان این کشور همجنس‌گرا بوده‌اند.

majles2

در این تحقیق از عنوان «هم‌جنس گرایی (لواط و مساحقه)» استفاده شده است

به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی ۱۳۸۶- ۱۳۸۷ از بین ۱۴۱هزار و ۵۵۲ دانش‌آموز دختر و پسر دوره دبیرستان، ۲۴هزار و ۸۸۹ دانش‌آموز همجنس‌گرا بوده‌اند.

در این تحقیق از عنوان «هم‌جنس گرایی (لواط و مساحقه)» استفاده شده است.  نام گزارش مرکز پژوهش‌ها  «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع  جنسی است.»

این گزارش همچنین می‌گوید در این سال تحصیلی و از بین همین تعداد دانش‌آموز دختر و پسر دوره دبیرستان، یکصد و پنج هزار و ۴۶ نفر یعنی بیش از ۷۴ درصد از آن‌ها با جنس مخالف دارای رابطه بوده‌اند.

امروز مجله «اکونومیست» در واکنش به  این گزارش، آن را یکی از نادرترین تصدیق‌های مقامات رسمی ایران درباره گرایش‌های همجنس‌گرایانه در این کشور خواند.

Share