Share

محمد لطفی، نماینده تشکل‌های غیردولتی فعال حقوق کودک می‌گوید شماری از مدارس از اجرای بخش‌نامه آموزش و پرورش ایران در خصوص ثبت‌نام رایگان کودکان اتباع خارجی خودداری می‌کنند.

مدرسه 2

به گزارش روزنامه شهروند، شنبه هشتم شهریور، لطفی گفت: «پس از رایزنی‌هایی که در رابطه با حق تحصیل رایگان و اجباری کودکان با آموزش و پرورش داشتیم، نامه و بخشنامه‌ای به مدارس فرستاده شد که براساس آن دریافت هرگونه وجه بابت ثبت‌نام از واجدین شرایط ممنوع اعلام و در ادامه آن تأکید شد تا تعیین و ابلاغ شهریه مدارس صرفا از طریق دریافت فرم تعهد، مطابق فرم پیوست بخشنامه اقدام کنند.»

وی افزود: «در مواردی دیده می‌شود خانواده‌ای که قادر به پرداخت هزینه مشخص شده نیست، پس از اصرارهای مکرر برای ثبت‌نام کودک خود با این عنوان که پدر یا برادر کودک با توجه به میزان شهریه چند روز برای مدرسه کارگری کند، مواجه می‌شود.»

لطفی گفت: «با این‌که ثبت‌نام مدارس تا ١۵ شهریور ادامه دارد، این مدارس اعلام می‌کنند ظرفیت تکمیل شده و جایی برای ثبت‌نام ندارند.»

نماینده تشکل‌های غیردولتی فعال حقوق کودک به ضعف‌های بخش‌نامه آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام رایگان کودکان اتباع در ‌سال تحصیلی جدید اشاره و اعلام کرد: «این بخشنامه دو ضعف اساسی دارد که در آن همچنان تحصیل رایگان نیست. در این بخشنامه آمده است تا زمان تعیین شهریه وجهی از خانواده‌ها دریافت نشود؛ حال آن‌که باید در نظر داشت این افراد از خانواده‌های فقیر هستند و درآمدشان کمتر از کارگران ایرانی است و دریافت شهریه باعث می‌شود بسیاری نتوانند به مدرسه بروند.»

Share