Share

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در جشنواره خوش‌نویسی ایران به قزوین سفر کرد. او در این سفر خاطرنشان کرد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از هر نظر بر مسائل فرهنگی و هنری کشور اشراف دارد.

 علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره صلاحیت فرهنگی آیت‌االله خامنه‌ای گفت: «در جامعه روحانیت و حوزه‌های علمیه و حتی در بین مراجع کسی را نمی‌توان سراغ گرفت که به اندازه ایشان به کتاب و مسائل فرهنگی آشنایی داشته باشد.»

او خاطرنشان کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می‌کند به رهنمودهای هنری و فرهنگی رهبر توجه کند و آن‌ها را به کار ببندد.

به گفته علی جنتی: «حمایت از قاریان و حافظان قرآن، کمک به رشد مجامع قرآنی و تقویت روح تدبر در قرآن جزو مسایلی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن‌ها اهتمام و تأکید جدی دارد.»

او با استناد به آرزوی رهبر مبنی بر اینکه در ایران می‌بایست حداقل ۱۰ میلیون حافظ قرآن وجود داشته باشد، وعده داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش و اوقاف و امور خیریه در جهت برآورده کردن این آرزوی رهبر بکوشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین وعده داد که کانون‌های فرهنگی در مساجد کشور را توسعه دهد. به گفته او در ایران ۷۰ هزار مسجد وجود دارد که از آن میان ۱۸ هزار و ۵۰۰ مسجد دارای کانون‌ فرهنگی‌اند.

در روزهای گذشته مدیران فرهنگی کشور از وعده‌هایشان مبنی بر گشایش فضای فرهنگی هر دم بیش از گذشته فاصله گرفته‌اند. در این میان علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس به خاطر ساخت و نمایش برخی فیلم‌ها و انتشار برخی کتاب‌ها از نویسندگان ممنوع القلم تحت فشار قرار گرفته بود و حتی به استیضاح تهدید شده بود، به گروه مدیرانش پیوسته است.

Share