Share

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مورد اینکه او در زندان باشد، ابراز تردید کرده است.

بابک زنجانی دی‌ماه سال ۱۳۹۲بازداشت شد.

بابک زنجانی دی‌ماه سال ۱۳۹۲بازداشت شد

به گزارش روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه روزنامه شرق، سلطانی در پاسخ به این پرسش که «آیا زنجانی در خانه امن نگهداری می‌شود؟» گفت: «مشخص نیست. ما درباره حضور زنجانی در زندان شبهاتی داریم.»

بابک زنجانی به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی‌ماه سال ۱۳۹۲بازداشت شد.

به گفته او «اعضای تیم زنجانی یک ‌باند هستند و مافیا دارند و مدام بابک‌سازی می‌کنند، بابک زنجانی کوچک‌تر از این حرف است که همه این کارها را به تنهایی انجام داده باشد.»

سلطانی می‌گوید: «شرایط زنجانی ایده‌آل است حتی از زمانی که آزاد بود هم راحت‌تر است. نگرانی ندارد و عواملش در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی فعال هستند. زنجانی اکنون آزاد نیست اما صد‌ نفر مانند بابک زنجانی کارهای او در بیرون از زندان را پیش می‌برند.»

Share