Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۵۸ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

دکتر اعتماد و بزرگ علوى در گراند هتل تهران دارند ناهار مى‌خورند. علوى تعریف مى‌کند که مشغول نوشتن یک داستان بلند است، اما اشتباه بزرگى مرتکب شده و نام خویشاوندان خود را روى شخصیت‌ها گذاشته. اینک به هر شکل که مى‌خواهد داستان را بچرخاند دچار مشکل مى‌شود، چون نگران است که بازماندگان این افراد با خواندن این داستان دچار رنجش خاطر نشوند. دکتر پیشنهاد مى‌کند که طى تشریفاتى نام شخصیت‌هایش را عوض کند. علوى از این پیشنهاد استقبال مى‌کند. بعد بحث درباره خدا در مى‌گیرد.

Share