Share

در آستانه روزی که در ایران به‌عنوان روز پرستار خوانده می‌شود، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از پرستاران از نقاط مختلف کشور در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰پرستار ایران در مقابل مجلس تجمع کردند

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share