Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ٨١ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

ایرج باید مادرش را که به دست پسرش چاقو خورده و همچنین آذر ماه را که بازویش مجروح است به بیمارستان برساند. او به خیابان مى‌دود و مردى که یک کادیلاک دارد حاضر مى‌شود به او کمک کند. زنان مجروح را به بیمارستان مى‌رسانند. بعد ایرج به خانه برمى‌گردد و برادرش مهدى را به تیمارستان امین‌آباد منتقل مى‌کند. دست آخر به اصرار راننده کادیلاک به رستوران مى‌روند و…

Share