Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۸۳ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آذرماه متوجه مى‌شود که ایرج از ازدواج ناموفقى صاحب یک دختر شده. مادر ایرج از بچه نگهدارى مى‌کرده، اما اکنون که او کشته شده است بچه باید به نزد پدرش بیاید. آذر ماه مجبور مى شود او را قبول کند، اما شرط مى‌کند که بچه باید به عنوان یک بچه کلفت در خانه آنها زندگى کند. دخترک بسیار زیبا است. مهدى مدتى در زندان مى‌ماند و عاقبت روشن مى‌شود که او به راستى بیمار است و…

Share