Share

گارد ساحلی ایتالیا در اوایل روز یکشنبه سوم مه، از نجات ۳۷۰۰ مهاجر در نزدیکی سواحل لیبی خبر داد. گارد ساحلی ایتالیا می‌گوید عملیات نجات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تعداد مهاجران یافت‌شده بیشتر شود.

Refugee

اکثر افراد نجات‌یافته به سواحل ایتالیا و بخشی از آنها نیز به جزیره «لامپدوزا» در جنوب ایتالیا برگردانده شدند.

با وجود آرام‌شدن دریا در فصل تابستان تخمین‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ایتالیا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری برسد. این تعداد ۳۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۴ است.

عملیات نجات گارد ساحلی ایتالیا با ۱۳ کشتی در دریای مدیترانه ادامه دارد. ملیت افراد نجات یافته هنوز مشخص نشده است. در حال حاضر نیروی دریایی، گارد ساحلی و امور مالی پلیس ایتالیا، به همراه یک کشتی فرانسوی نماینده سازمان کنترل مرزی اروپا در دریای مدیترانه هستند.

بنا بر تحقیقات اخیر در اروپا، قاچاقچیان با استفاده از هرج و مرج موجود در لیبی در ازای هر قایق مهاجران درحدود ۸۰ هزار یورو سوداگری می‌کنند.

در ماه گذشته ۹۰۰ تن از مهاجران در دریای مدیترانه غرق شدند.

Share