Share

ورود آلودگی‌های نفتی به «خور تیاب» باعث شده است تا ٧٠‌ درصد پوشش گیاهی جنگل‌های حرا در استان هرمزگان از بین برود.

Hara Woods- Hormozgan

به گزارش روزنامه شهروند، «کاهش شدید» تراکم درختان حرا در خور تیاب از چند ‌سال گذشته شروع شده و بررسی‌های تازه، تخریب بیش از ۷۰‌ درصدی این پوشش گیاهی را در بهار ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

منطقه حفاظت شده حرای تیاب در استان هرمزگان واقع است. این منطقه در سال ۱۳۸۰ به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد.

افزون بر مرگ‌ومیر درختان حرای بزرگسال، به علت نشست آلودگی‌های نفتی در بستر خور تیاب، حراهای جوان هم نمی‌توانند خود را بازسازی کنند.

خور تیاب یکی از مهمترین اکوسیستم‌های جنگل حرا را داراست. علاوه بر این  درختان حرای این منطقه زیستگاه زمستان‌گذرانی گونه‌هایی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است.

از بین رفتن جنگل‌های حرا در خوریات می‌تواند باعث از هم گسیختگی شبکه غذایی آبزیان و در نتیجه فروپاشی این زیست‌بوم‌ها باشد.

قطع درختان حرا برای سوخت یا غذای دام، آلودگی‌های نفتی، آلودگی ناشی از فاضلاب شهر بندرعباس و همچنین توسعه فزاینده صنعت پرورش میگو از عوامل تهدید کننده این تالاب به شمار می‌رود.

Share